Stanowisko: Asystent projektanta w specjalności inżynieria środowiska
Nazwa firmy: Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej "BIPROWOD" Sp. z o.o.
Miasto: Wrocław